Voorwaarden


Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van De Boekenhalte bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door De Boekenhalte; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling op elk tijdstip te annuleren zonder dat daarvoor een reden voor op hoeft te worden gegeven.Het reeds betaalde bedrag zal dan worden teruggestort.
Bij zendingen naar andere landen dan Nederland kunnen de verzendkosten worden aangepast.


Herroepingsrecht.

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit geld niet bij aanbiedingen. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@boekenhalte.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

De Boekenhalte
Assendorperstraat 103
8012 DH Zwolle

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor onze rekening indien u voor meer dan EUR 40,- hebt besteld.

Eventuele tikfouten worden nadrukkelijk voorbehouden.


Van retourzending uitgesloten.

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Kranten en tijdschriften.
* Aanbiedingen.


Garantiebepaling.

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.


Toepasselijk recht.

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in Zwolle is gevestigd.


Waardebonnen.

Voor bij door De Boekenhalte uitgegeven waardebonnen geldt:
- Alleen bij De Boekenhalte tegen de op de bon vermelde waarde gekochte waardebonnen zijn inwisselbaar tegen stripboeken.
- er kan slechts tot de op de bon vermelde waarde aan stripboeken voor die bon worden gekocht
- het is mogelijk met bijbetaling meer te kopen
- het is niet mogelijk de bon in te wisselen voor geld of andere goederen
- bij twijfel over de echtheid van de bon geldt dat De Boekenhalte beslist of deze geldig is of niet
- de waardebonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij De Boekenhalte
- de waardebonnen vervallen 5 jaar na de op de bon vermelde datum
- de waardebonnen verliezen na beeindiging van de onderneming De Boekenhalte hun waarde en zijn dan niet meer inwissebaar.